Pfaff hobby 4764

preload spinner

Pfaff hobby 4764