Pfaff hobby 4842

preload spinner

Pfaff hobby 4842